1. Đăng nhập:

Rounded Rectangular Callout: Nhập tên và mật khẩu  tài khoản đã được cấp theo từng đơn vịTất cả người sử dụng tại bưu điện tỉnh khi truy cập vào website tại địa chỉ http://203.162.130.87/CT2003Website/ phải sử dụng tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) mà đơn vị mình đã được cấp, để đăng nhập.

Rounded Rectangular Callout: Danh sách 10 tin bài mới nhất sẽ được hiển thị ở đây

 

2. Sau khi đăng nhập:

Rounded Rectangular Callout: Các menu chức năng:
- Hệ thống
- Cập nhật danh mục
- Hỗ trợ sự vụ
- Nâng cấp
Rounded Rectangular Callout: Nội dung thông báo mới nhất từ trung tâm điều hành

 

Rounded Rectangular Callout: Cột bên trái: hiển thị danh sách các thông báo từ trung tâm điều hành.3. Xem thông báo:

Rounded Rectangular Callout: Cột bên phải: hiển thị danh sách các phản ảnh mà Bưu điện tỉnh đã gửi về trung tâm điều hành

 

4. Đổi mật khẩu:

 

Rounded Rectangular Callout: Nhập vào mật khẩu cũ, mật khẩu mới rồi nhấn nút “cập nhật”.
- Lưu ý: mật khẩu đổi lại phải dài hơn 8 ký tự.

 

 


5. Thoát ra khỏi chương trình:

 

Rounded Rectangular Callout: Chọn chức năng “thoát” trên Menu “Hệ thống”. Rồi nhấp nút “Tôi đồng ý thoát” để thoát khỏi chương trình.

 

6. Đồng bộ danh mục bưu cục từ MBC2K2 sang CT2003

 

Rounded Rectangular Callout: Bưu cục hiển thị nhạt như thế này là đã có bên CT2003, do đã bị thay đổi bên MBC2K2 nên cần đồng bộ lạiRounded Rectangular Callout: Bưu cục hiển thị đậm như thế này là chưa có bên CT2003Rounded Rectangular Callout: Nút “Sửa” để bổ xung thông tin trước khi đồng bộ sang CT2003Rounded Rectangular Callout: Danh sách các bưu cục đã có bên CT2003. Phía trên danh sách này chương trình hỗ trợ form tìm kiếm theo tên, mã và loại bưu cục. Rounded Rectangular Callout: Danh sách các bưu cục bên MBC2K2 lằm chờ đồng bộ.

 

 

 

 

 

 

7. Khi click vào nút sửa

 

Rounded Rectangular Callout: Nhập các thông tin cần thiết cho bưu cục trước khi đồng bộ

 

8. Huỷ bỏ bưu cục không hợp lệ

Rounded Rectangular Callout: Danh sách các bưu cục có trong CT2003 nhưng không có trong MBC2K2. Click chuột vào tên bưu cục để mở form huỷ (mầu đỏ)

Rounded Rectangular Callout: Form huỷ sẽ hiển thị thông tin bưu cục. Nút “Xoá khỏi CSDL CT2003” lằm ở cuối trang, chờ sẵn để xác nhận một lần nữa tác vụ huỷ bỏ này.

 


9. Hiệu chỉnh thông tin bưu cục có trong CT2003

Rounded Rectangular Callout: Cột này: hiển thị danh sách các bưu cục đang có trong CT2003. Phía trên có hỗ trợ form tìm kiếm theo tên, mã và loại bưu cục

Rounded Rectangular Callout: Click chuột vào tên bưu cục để hiển thị form hiệu chỉnh, rồi tiến hành hiệu chỉnh thông tin như đã định. Nút “Cập nhật” ở cuối trang.

 

10. Tra cứu trạng thái phiếu chuyển tiền

 

Rounded Rectangular Callout: Nhập mã phiếu chuyển tiền vào ô này, chọn loại phiếu và nhấp chuột vào nút “tìm”

 


11. Hướng dẫn, văn bản và tài liệu liên quan

 

Rounded Rectangular Callout: Chọn chuyên mục cần xemRounded Rectangular Callout: Nội dung chi tiết bài viết.Rounded Rectangular Callout: Nhấp chuột vào tiêu đề để xem chi tiết từng bài viết

 

12. Tải về danh bạ bưu cục chuyển tiền

 

Rounded Rectangular Callout: Nếu dòng chữ này là mầu “đỏ”, có nghĩa là: DMBC tại MOC đã được cập nhật mới hơn so với thời điểm download (tải) gần đây nhất của bưu điện tỉnh. Cần download về để cập nhật cho hệ thống tại tỉnh mình.Rounded Rectangular Callout: Để tải danh bạ mới nhấp thì nhất chuột vào nút này Rounded Rectangular Callout: Danh sách log các lần tải về danh bạ bưu cục của bưu điện tỉnh mình