CT2003 | TÌM PHIẾU | POST*NET | TÀI LIỆU | BỘ GÕ
   
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 Số 51/CV-TCBC v/v:Hướng dẫn cung cấp dịch vụ tài chính Bưu chính Tết Nguyên đán Mậu Tý.
1/17/2008 1:23:21 PM
Để đảm bảo các dịch vụ tài chính bưu chính trong Tết Nguyên đán Mậu Tý được ổn định và an toàn, Tổng Công ty quy định các hoạt động khai thác, quản lý tổ chức cung cấp các dịch vụ Tài chính Bưu chính dịp Tết như sau ...
Công văn 6323/CV-PN ngày 22/11/2007 v/v: Hướng dẫn bóc tách dữ liệu CT năm 2006
11/23/2007 4:20:06 PM
Phần mềm hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền - CT2003 được Tập đoàn triển khai áp dụng trên mạng lưới từ ngày 1/1/2006. Cho đến nay, trên hệ thống CSDL làm việc của CT2003 tại các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có sản lượng lớn, đang lưu trữ khối lượng lớn ...
V/v: Khoá sổ dịch vụ chuyển tiền 2006 (Khẩn)
12/29/2006 4:03:33 PM
Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị việc tất toán quĩ chuyển tiền cuối năm 2006 và thực hiện một số nội dung như sau: 1. Yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển tiền trên toàn mạng lưới thực hiện khoá sổ vào thời điểm 24h ngày 31/12/2006...
4727 /CV-PN V/v: hướng dẫn tác nghiệp phần mềm CT2003 về nhập lệnh điều chỉnh và xóa hoàn tại PO
12/20/2006 4:19:13 PM
Hiện nay, theo phản ánh của một số đơn vị về việc gặp khó khăn khi tác nghiệp trên phần mềm CT2003 để thực hiện các nội dung đã hướng dẫn tại các công văn số 4023/CV-BC (ngày 16/11/2006 v/v hướng dẫn thực hiện lệnh điều chỉnh) và công văn số 4272/CV-BC ...
Hướng dẫn bổ sung thực hiện chuyển hoàn phiếu CTN trên phần mềm CT2003
12/1/2006 4:36:00 PM
Tập đoàn hướng dẫn bổ sung qui trình thực hiện chuyển hoàn phiếu chuyển tiền nhanh trên hệ thống phần mềm CT2003 như sau
Phát hành phiên bản mới V2.5.0 phần mềm chuyển tiền CT2003
11/24/2006 4:39:48 PM
Ban Post*Net chính thư
VB Số: 4023/CV-BC; V/v: Hướng dẫn thực hiện lệnh điều chỉnh trên phần mềm CT2003
11/16/2006 2:55:29 PM
Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị qui trình thực hiện lệnh điều chỉnh đối với phiếu chuyển tiền theo Qui định nghiệp vụ chuyển tiền 2005 và sử dụng trên hệ thống phần mềm chuyển tiền CT2003 phiên bản V2.5.0 như sau
VB số: 4035/CV-BC; v/v: Tổ chức cập nhật lệnh điều chỉnh trên phần mềm CT2003 phiên bản mới V2.5.0
11/16/2006 2:52:56 PM
Tập đoàn dự kiến triển khai phần mềm chuyển tiền CT2003 phiên bản mới V2.5.0 bắt đầu sử dụng trên mạng lưới từ ngày 25/11/2006. Chức năng căn bản được bổ sung trong phiên bản này là việc thực hiện, xử lý các lệnh điều chỉnh trên hệ thống phần mềm CT2003...
Văn bản yêu cầu thử nghiệm Điều tra, khiếu nại chuyển tiền trên Web
6/15/2006 12:58:13 PM
Văn bản số 760/CV-PN ngày 15/06/2006 v/v hướng dẫn thử nghiệm công tác điều tra, giải quyết khiếu dịch vụ chuyển tiền qua trang Web CT2003
VB số 114/CV-PN, 16/05/2006, v/v: triển khai phiên bản V2.06 phần mềm chuyển tiền -CT2003
5/17/2006 12:21:55 PM
Trên cơ sở đánh giá về khả năng đáp ứng của những vấn đề được điều chỉnh, cũng như việc cập nhật phần mềm theo những góp ý của các đơn vị thực hiện, đến nay phiên bản mới V2.06 đã có thể triển khai áp dụng trên toàn mạng. Để việc triển khai được thuận ...

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM


BAN KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3768-2506; Fax: 84-4-3768-9364
Website: http://www.vnpost.vn/ ; Email: pnoc@vnpost.vn


   
| User: Null | Portal: Null | Status: Off | Last Request time: 16/07/2018 04:02:51 ...
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM